Image Slider
Hidromodul qrafiki

 sekil

Hidromodul qrafikinin qurulması

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin bütün vegetasiya dövrü ərzində normal böyüməsi və inkişafı üçün torpaqda optimal nəmlik tələb olunur, bekə ki, nəmlik az olarsa, bitki saralır, çox olarsa, hava çatışmazlığından əziyyət çəkir.

ətraflı


Yaddaş

YADDAŞ

kanal şəkili

  Respublikamızda 8359 çay, 700-ə yaxın göl var. Ümumi torpaq fondu 8641.5 min hektar təşkil edir ki, onun 4756.5 min hektarı və yaxud 55 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır. 3200 min hektarı suvarıla biləndir. Hazirda ümumi ərazinin 1432.7 min hektarı suvarılan torpaqlardır.

YADDAŞ

kanal şəkili

  215 milyard kubmetr tutumlu 180 ədəd su anbarları, 20 ədəd baş sugötürən qurğular, 52600 kilometr su kanalları, 31900 kilometrlik kollektor-drenaj şəbəkəsi, 125000 ədəd müxtəlif hidrotexniki qurğular, 1046 ədəd nasos stansiya, 8566 ədəd subartezan quyuları fəaliyyət göstərir.

YADDAŞ

kanal şəkili

  Yeraltı su ehtiyatları 5,2 mlrd. kbm-dir. Respublikada orta illik su çatışmamazlığı 4,5-5 mlrd. kbm arasında dəyişir. Yerüstü su ehtiyatlarının 70 faizi ölkə hüdudlarından xaricdə formalaşır.


Qanun, məcəllə və əsasnamələr

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi

Meliorasiya və irriqasiya haqqında qanun

Su məcəlləsi

Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarı və qoruyucu meşə əkinlərinin saxlanması qaydaları

Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması qaydaları

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında qanun

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizlik bəyannaməsi

Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması qaydaları

Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə təsnifatı

Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi qaydaları

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizlik bəyannaməsinin ekspertizasının layihə mərhələsi də daxil olmaqla keçirilmə qaydaları

Icbari sığorta haqqında qanun

Texniki təhlükəsizlik haqqında qanun

Əmək məcəlləsi

Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

Azərbaycanın təbii şəraiti və ehtiyatları

Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları

Torpaq haqqında məcəllə

Meliorativ coğrafiya

Hidrometeoroloji lüğət

Torpaqların münbitliyi haqqında qanun

Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında əsasnamə

Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya

Su təchizatı və tullantı suları haqqında qanun

Elektron imza və elektron sənəd haqqında qanun


Təqvim - saat - xəritəazərbaycan xəritəsi

Flag Counter


© Sayt  Cəlil Əliyev  tərəfindən hazırlanmişdir.
© Bütün hüqüqlar qorunur.Istifadə zamanı istinad vacibdir. 2011-2018